et | en | ru

Hinnakiri

1. Hind sõltuvalt dokumentide hulgast

    kuni 100 kirjet     a` 15 krooni 

     kuni 200 kirjet     a` 13 krooni

     kuni 300 kirjet     a` 11 krooni

     kuni 500 kirjet     a` 10 krooni

     kuni 700 kirjet     a`   9 krooni                                                                

    alates 701 kirjest  a`  8 krooni

 Kirje on üks raamatupidamise lihtlausend.

 

 Kirje hind sisaldab :                  

     jookseva perioodi raamatupidamine;

     aruandlus ( Maksuamet, Eesti Pank, Statistika jt );

     nõustamine konkreetse firma tarbeks;

  Kirje hind ei sisalda:                   

      kliendi erisoove dokumentide hoidmiseks (k.a. arhiiv);                          

      postikulud dokumentide saatmiseks;            

      muid raamatupidamisele mitteomaseid teenuseid ja kulusid;

                

  Aastaaruande koostamine: ühe kuu teenuse maksumus.        

             

 2. Hind sõltuvalt kulutatud ajale.

     Tunni hind 350 krooni.

 

3.Hind sõltuvalt kokkuleppest.

Vaatame koos üle töömahu, konkreetsed vajadused ja soovid, leppime kokku dokumentide üleandmise korra ning muud, hea tulemuse saavutamiseks, vajalikud küsimused ja leppime kokku teenuse hinna. Siis on kindel summa igaks kuusk ning kui toimuvad püsivad muutused töömahu suurenemises või vähenemises, saame hinna ülevaadata.